Últimas plazas 2024 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Oposicions Cos de Bombers de Catalunya

T’agradaria treballar salvant vides? La teva vocació és ser bomber? 

Cada any es convoquen més de 100 places per a bombers a Catalunya. 

Els bombers a Catalunya són un cos de prestigi en la nostra societat gràcies a la seva tasca social de protecció i prevenció. Val la pena l’esforç que suposa preparar-se per a les oposicions, ja que es tracta d’una professió arriscada però molt gratificant.

Per poder dur a terme les tasques principals dels bombers de Catalunya hauràs d’adquirir els coneixements que detalladament t’ofereix aquest curs preparatori sobre substàncies perilloses, agents extintors, formes d’extinció, edificació i protecció personal i col•lectiva, entre d’altres.

Requisitos generales

  • Nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.
  • Tenir 16 anys i no superar els 65
  • Posseir el graduat escolar, FP I o equivalent
  • Posseir el permís de conduir C
  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
  • No trobar-se separat del servei per sanció disciplinària a qualsevol Administració Pública, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques


PROVES 

- Fase de concurs: no eliminatòria. Es valoraran els mèrits. 
- Fase d’oposició: quatre proves de caràcter eliminatori. 

Primera Prova : 
- Primer exercici: avaluació de l’aptitud 
- Segon exercici. Qüestionari de 65 preguntes amb quatre 
respostes alternatives. Temps màxim hora i mitja. Puntua 
del 0 al 10. 
- Tercer exercici: prova escrita i oral sobre la gramàtica i la 
sintaxi de la llengua catalana. Apte o no apte. Temps 
màxim una hora. Aquells que acreditin posseir el nivell B o 
superior, quedaran exempts de realitzar la prova. 

Segona Prova: 
- Realització de cinc exercicis: tracció general, Course navette, 
circuit d’agilitat, flexió de braços i piscina. Les proves es 
puntuaran segons les taules que surten publicades en les 
bases de la convocatòria. 

Tercera Prova: 
- Conducció de vehicles pesats. 

Quarta Prova: 
- Reconeixement mèdic. 

Cinquena Prova: 
- Avaluació Psicològica i entrevista personal 

Sisena Prova: 
- coneixements llengua castellana (quedaren exemptes aquelles 
que acreditin el certificat conforme amb l’estat espanyol) 
Un cop superades aquestes proves, l’aspirant ingressa a l’Escola de Bombers i de Seguretat Civil de Catalunya, per realitzar un curs selectiu. Aquest té una duració de 460 hores. Després es realitzarà un període de pràctiques de 240 hores en un parc de bombers. 

 

 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

Ofertas de empleo relacionadas
986 Plazas libres este año
Oferta de 120 plazas de Bombers Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC DE 03/05/2024

Convocatoria de 300 plazas de Convocatoria Bombers Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en CIDO

Convocatoria de 60 plazas de Convocatoria Bombers Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en DOGC de 08/11/2023

Oferta de 16 plazas de Bombers Catalunya en Barcelona (Barcelona), publicado en GASETA

Oferta de 250 plazas de Bombers Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC de 05/04/2023

Convocatoria de 240 plazas de Convocatoria Bombers de Catalunya en Generalitat de Cataluña, publicado en DOGC de 26/01/2023

©2024 Serfuncionario.net - Política de privacidad - Aviso legal


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información