Últimas plazas 2021 Listado oposiciones Guia y Consejos Cursos Foros Buscador

Oposiciones Subalterns Generalitat de Catalunya

Aconsegueix una feina fixa, amb flexibilitat horària i ben remunerada. L'Ajuntament de Barcelona obre la seva convocatòria amb nombroses places.

Requisits

Edat: 16 anys

Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea

Nivell d'estudis: Certificat d'escolaritat

 

Funcions.

 

Si treballes com a subaltern les teves funcions seran:

 • Custodiar i vigilar el mobiliari, les màquines, les instal·lacions, el material i els locals
 • Controlar l'entrada de les persones alienes al servei
 • Custodiar les claus dels despatxos i les oficines
 • Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores, multicopistes, enquadernadores i similars
 • Vigilar en les seves operacions al personal encarregat de la neteja
 • Rebre, conservar i distribuir els documents, els objectes i la correspondència que a aquests efectes li hagin sigut encarregats
 • Prestar serveis adequats a la natura de  les seves funcions en arxius, biblioteques, museus, magatzems, elevadores, centraletes telefòniques,...
 • Realitzar els encàrrecs adequats a la natura de les seves funcions
 • Atenció i vigilància de l'alumnat en centres docents

 

Convocatoria

 

Tipus: Concurs-Oposició

Cos: Cos Generals

Escala: Altres agrupacions professionals E (Subalterns)

Sou: 20.000€ anuals aprox.

Convocatòria: Publicades Bases de la Convocatòria, pendent fixar data de inscripció

Examen: darrer Quadrimestre 2011

Nº de places: 26 places

Programa: 10 temes

Tipus examen:

 • Primera prova:

  Test dels temes teòric primera part

 • Segona prova:

  Llengua catalana(excepte qui acrediti el nivell B de català). Llengua castellana(en cas d´estrangers)

 • Tercera prova:

  Test dels temes teòric segona part

 • Quartaprova:

  Proves aptitudinals, de personalitat, psicotècnics, entrevistes

 

Programa

 

Tema 1
L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. El Consorci d'Educació de Barcelona.

Tema 2
El Sistema Educatiu. L'organització escolar. El Consell Escolar. L'equip directiu. El claustre. El personal d'administració i serveis.

Tema 3
Les funcions del subaltern en els centres docents.

Tema 4
Nocions bàsiques de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.

Tema 5
Actuacions en casos d'emergència. Primers auxilis.

Tema 6
La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El Poder Judicial: regulació constitucional.

Tema 7
La Generalitat de Catalunya: significat actual i competències. Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.

Tema 8
L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Organització de l'Administració pública espanyola: Administració central, Administració autonòmica i Administració local.

Tema 9
L'Ajuntament de Barcelona. Organització municipal. Especial referència a l'organització política, executiva, territorial i funcional.

Tema 10
La Carta Municipal. Antecedents Històrics i drets principals.

 

 

Solicita información sin compromiso

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Acepto las condiciones de la política de privacidad

No soy un robot

ENVIAR

©2021 Serfuncionario.net - Política de privacidad


¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. Aceptar | Más información